messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

องค์การบริหารส่วนตำบล
สร้างนกทา
อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2567
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : 2
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤภาคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 11
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2567
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 8
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 14
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 24
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 28
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 21
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 26
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 22
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 34
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 28
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 45
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 25
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 44
find_in_page สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 26
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 56
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 33
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 64
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 24
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 57
1 - 20 (ทั้งหมด 57 รายการ) 1 2 3

× องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา