messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

องค์การบริหารส่วนตำบล
สร้างนกทา
อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 19
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 - 2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 60
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 31
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 22
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 79
หน้าปกแผน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 242
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 261
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา