องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

องค์การบริหารส่วนตำบล
สร้างนกทา
อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
image กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มสานตะกร้าเส้นพลาสติกบ้านหินโงม ม.14 [27 มิถุนายน 2566]
กลุ่มอาชีพ ดอนหวายข้าวเกรียบว่าว [27 มิถุนายน 2566]
กลุ่มทอผ้าหมู่ 5 (6 ภาพ)
กลุ่มทอผ้าหมู่ 3 (6 ภาพ)
กลุ่มสตรีออมทรัพย์บ้านสร้างนกทา หมู่ 1 (4 ภาพ)
1 1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ)