ชื่อเรื่อง : ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติ จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ

ชื่อไฟล์ : DQrsktIWed114428.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้