ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ. 2567 (ฉบับภาษาไทย)

ชื่อไฟล์ : U2uIx31Tue90524.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้