ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ. 2567 (ฉบับภาษาอังกฤษ)

ชื่อไฟล์ : bmamDp9Tue90645.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้