ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา เรื่อง แก้ไขวัน เวลา สอบคัดเลือก และการประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติ จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ

ชื่อไฟล์ : uknFhVQMon20352.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้