ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติ จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ

ชื่อไฟล์ : a9WjIfFTue102514.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้