องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

องค์การบริหารส่วนตำบล
สร้างนกทา
อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
find_in_page ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติ จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ grade
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ grade
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview14
photo จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดตั้งธนาคารขยะ grade
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ grade
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาสที่ 1 grade
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ไตรมาสที่ 4) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview27
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสร้างนกทา-บ้านโคกยาว poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview44
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนาหกสิบเชื่อมถึงถนนลาดยางสายวนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview37
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีต บ้านนาหกสิบเชื่อมถึงถนนลาดยางสายวนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview46

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview57
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview161
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม× องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา