messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

องค์การบริหารส่วนตำบล
สร้างนกทา
อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ 2567
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview3
รายงานผลการดำเนิน โครงการชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2567 ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนหวายหมู่ที่ 9
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview4
รายงานผลการดำเนิน โครงการชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2567 ณ ศาลาประชาคมบ้านสร้างนกทาหมู่ที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview8
ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview9
ขอขยายระยะเวลาประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview4

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ grade
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview14
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาสที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview36
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ไตรมาสที่ 4) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview36
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสร้างนกทา-บ้านโคกยาว poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview70
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนาหกสิบเชื่อมถึงถนนลาดยางสายวนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview61

folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
การจัดซื้อจัดจ้างงบรายจ่ายหมวดงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เดือนตุลาคม 2566 - เดือนกันยายน 2567)
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
การจัดซื้อจัดจ้างงบรายจ่ายหมวดงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เดือนตุลาคม 2566 - เดือนกันยายน 2567) grade
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview43
รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เดือนตุลาคม 2566 - เดือนมีนาคม 2567) grade
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview65

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม


× องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา