องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

องค์การบริหารส่วนตำบล
สร้างนกทา
อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (31 ภาพ) [11 สิงหาคม 2565]
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (17 ภาพ) [8 สิงหาคม 2565]
การประชุมสภา อบต.สร้างนกทา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 8 ส.ค.65 (12 ภาพ) [8 สิงหาคม 2565]
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ในวันจันทร์แรกของทุกเดือน และประชุมประจำเดือนเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ (20 ภาพ) [4 กรกฎาคม 2565]
อบต.สร้างนกทาได้ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.65 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.65 (23 ภาพ) [21 มิถุนายน 2565]
มอบวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ประจำปีงบประมาณ 2565 แด่คณะกรรมการส่งเสริมกีฬา และออกกำลังกาย ตำบลสร้างนกทา [16 มิถุนายน 2565]
สนามกีฬาที่ประชาชนใช้เล่นกีฬา และออกกำลังกายในเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ [16 มิถุนายน 2565]
ผู้บริหารและพนักงานร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงและกิจกรรมออกกำลังกายในตอนเช้า [16 มิถุนายน 2565]
ต้อนรับ คุณสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมอบทุนสมทบผ้าป่าโรงเรียนขามนาเพียงโคกยาว [17 เมษายน 2565]
พญ.บุญณี มุจลินทร์ รอง นายแพทย์ สาธารณสุข จังหวัดอำนาจเจริญตรวจเยี่ยมและมอบน้ำดื่มเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 [17 เมษายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 - 10 (ทั้งหมด 107 รายการ)