messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

องค์การบริหารส่วนตำบล
สร้างนกทา
อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
camera_alt ภาพกิจกรรม
ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติประจำเดือน เมษายน และประชุมประจำเดือน[1 เมษายน 2567]
ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลประจำปี2567 ระหว่างวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2567 โดย น.ส ณิชชา พันธุ์วรรณ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาฯพร้อมคณะผู้บริหารและผู้อำนวยการสถานศึกษา [29 มีนาคม 2567]
ได้จัดกิจกรรมธนาคารขยะขึ้น เพื่อนำร่องในการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน สนับสนุนให้ประชาชนคัดแยกขยะที่ต้นทางภายใต้หลักการ 3Rs คือ ใช้น้อย ใช้ซํ้า นำกลับมาใช้ใหม่ และรณรงค์สร้างความรับรู้...[14 มีนาคม 2567]
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา ได้มอบเงินช่วยเหลืออัคคีภัยผู้ประสบภัยคะ จำนวน 17,870 บาท[14 มีนาคม 2567]
ด้รับแจ้งเกิดเหตุไฟไหม้ ทุ่งนาหมู่ที่ 1บ้านสร้างนกทา โดยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ออกระงับเหตุ ไฟลามทุ่งนาบ้านสร้างนกทา อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ[13 มีนาคม 2567]
ร่วมกับรถน้ำอเนกประสงค์ สำนักปลัดฯ ออกดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.9 จำนวน 2 จุด/ม.2 ซ่อมแซม จำนวน 1 จุด/ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จำนวน 1 จุด[7 มีนาคม 2567]
นายชลิต เฟื่องฟู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทาได้ ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญ NO GIFT POLICY เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่...[4 มีนาคม 2567]
นายชลิต เฟื่องฟู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติประจำเดือน มีนาคม และประชุมประจำเดือนเพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน...[4 มีนาคม 2567]
ได้ออกจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ ของตำบลสร้างนกทา อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ[9 กุมภาพันธ์ 2567]
ประชุมให้มีการดำเนินการออกสำรวจจำนวนสุนัขและแมว ที่ต้องการรับฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า[8 กุมภาพันธ์ 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 - 10 (ทั้งหมด 219 รายการ)

× องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา