องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

องค์การบริหารส่วนตำบล
สร้างนกทา
อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับโอน พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนตำบลส่วนท้องถิ่นประเภทอืื่น
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file การถอดรายชื่อผู้สูงอายุที่ขาดคุณสมบัติรับเงินเบี้ยยังชีพอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9
photo ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิ เพื่อขอเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ขอส่งประกาศเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 7
description รายงานการจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุ และคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศกำหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file คำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการและคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติคนพิการ เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติการรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file คำสั้งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทำระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file คำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่รับแบบยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 15
1 - 20 (ทั้งหมด 206 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11