messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

องค์การบริหารส่วนตำบล
สร้างนกทา
อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ 2567
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3
รายงานผลการดำเนิน โครงการชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2567 ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนหวายหมู่ที่ 9
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4
รายงานผลการดำเนิน โครงการชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2567 ณ ศาลาประชาคมบ้านสร้างนกทาหมู่ที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 8
ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9
ขอขยายระยะเวลาประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติ จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติ จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติ จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติการ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติ จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา เรื่อง แก้ไขวัน เวลา สอบคัดเลือก และการประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติ จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
find_in_page ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติ จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดตั้งธนาคารขยะ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 82
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
การประชาสัมพันธ์ข่าวด้านการคุ้มครองผู้บริโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
ประชาสัมพันธ์รับโอน พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนตำบลส่วนท้องถิ่นประเภทอืื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 60
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
การถอดรายชื่อผู้สูงอายุที่ขาดคุณสมบัติรับเงินเบี้ยยังชีพอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29
1 - 20 (ทั้งหมด 223 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

× องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา