องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

องค์การบริหารส่วนตำบล
สร้างนกทา
อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
image กิจกรรมต่างๆ
ออกซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.15 จำนวน 9 จุด /ม.3 จำนวน 4 จุด [5 ตุลาคม 2566]
ทำความสะอาดในบริเวณวัดบ้านหินโงม [3 ตุลาคม 2566]
ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติประจำเดือน ตุลาคม และประชุมประจำเดือนเพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน แก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา [2 ตุลาคม 2566]
ได้ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ 2566 ณ ห้องประชุมสภา อบต.สร้างนกทา เวลา08:30 น. [26 กันยายน 2566]
ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติประจำเดือน กรกฎาคม และประชุมประจำเดือนเพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน แก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา [3 กรกฎาคม 2566]
ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญ NO GIFT POLCY [30 มิถุนายน 2566]
กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และร่วมปฏิญาณตนแสดง เจตจำนงค์ร่วมต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่น รวมพลัง เพื่อจุดเปลี่ยน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา [9 มีนาคม 2565]
ประชุมพนักงานเพื่อรับมอบนโยบายจากคณะผู้บริหาร [7 มกราคม 2565]
ประชุมสภาครั้งแรก [29 ธันวาคม 2564]
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 [29 ธันวาคม 2564]
1 2 3 4 5 1 - 10 (ทั้งหมด 41 รายการ)