องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา
องค์การบริหารส่วนตำบล
สร้างนกทา
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา ม.1 ต.สร้างนกทา อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร. 045-525841 โทรสาร 045-525841 เว็บไซต์ http://www.srangnoktha.go.th

แสดงความเห็น
group กองคลัง
(นางอภิญญา นิ้วทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
(นางอภิญญา นิ้วทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
(นางณัฐรดา ศรีแก้ว)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
(นางณัฐรดา ศรีแก้ว)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
(นางอัชลี เห็นสม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(นางอัชลี เห็นสม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นายอำนาจ โคตรอาษา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นายอำนาจ โคตรอาษา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
(นางสาวอิสริยาภรณ์ พรมนาม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
(นางสาวอิสริยาภรณ์ พรมนาม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
(นางประภัสสร บุญเรือง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(นางประภัสสร บุญเรือง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(นางสาววันเพ็ญ ปรือทอง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางสาววันเพ็ญ ปรือทอง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางสาวทศพร ทองกาล)
ปลัด อบต.สร้างนกทา ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.สร้างนกทา
(นางสาวทศพร ทองกาล)
ปลัด อบต.สร้างนกทา ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.สร้างนกทา
ร้องเรียนทุจริต
share สำรวจความคิดเห็น
ร้องเรียนเรื่องทั่วไป
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
share สำรวจความคิดเห็น

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 1,893