messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

องค์การบริหารส่วนตำบล
สร้างนกทา
อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
folder ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 44
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 43
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 48
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 52
แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 45
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา