องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา
องค์การบริหารส่วนตำบล
สร้างนกทา
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา ม.1 ต.สร้างนกทา อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร. 045-525841 โทรสาร 045-525841 เว็บไซต์ http://www.srangnoktha.go.th

แสดงความเห็น
folder ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
insert_drive_file 1 แบบคำขอรับใบอนุญาตของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95 |
insert_drive_file 2 แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
insert_drive_file 3 หนังสือมอบอำนาจแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ กรณีให้ผู้อื่นมาแสดงตนแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
insert_drive_file 4 หนังสือมอบอำนาจโอนเงินเข้าบัญชี กรณีโอนเข้าบัญชีบุคคลอื่นเดิม.....ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 |
insert_drive_file 5 เอกสารการแสดงตนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
insert_drive_file 6 แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ Mobile App poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
insert_drive_file 7 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
insert_drive_file 8 หนังสือแสดงตนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
insert_drive_file 9 แบบคำขอรับใบอนุญาตสะสมอาหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
insert_drive_file 10 คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
insert_drive_file 11 หนังสือมอบอำนาจจดทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
insert_drive_file 12 คำขอตรวจค้นเอกสาร/รับรองสำนา/ใบแทนทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 |
insert_drive_file 13 คำขอจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 |
insert_drive_file 14 คำร้องทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95 |
insert_drive_file 15 แบบแจ้งเหตุรับเรื่องราวร้องเรียนทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
insert_drive_file 16 คำร้องขอทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100 |
insert_drive_file 17 ใบรับแจ้งประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
insert_drive_file 18 ใบรับแจ้งประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95 |
insert_drive_file 19 คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95 |
insert_drive_file 20 คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางสาวทศพร ทองกาล)
ปลัด อบต.สร้างนกทา ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.สร้างนกทา
(นางสาวทศพร ทองกาล)
ปลัด อบต.สร้างนกทา ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.สร้างนกทา
ร้องเรียนทุจริต
share สำรวจความคิดเห็น
ร้องเรียนเรื่องทั่วไป
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
share สำรวจความคิดเห็น

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 1,859