messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

องค์การบริหารส่วนตำบล
สร้างนกทา
อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
folder รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 18
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 19
สถิติการโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 40
สถิติการเข้ารับการฝึกอบรม รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 42
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 55
แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 55
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 103
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา