messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

องค์การบริหารส่วนตำบล
สร้างนกทา
อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ-6-เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือนหลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 20
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 49
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 52
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 60
รายงานการกำกับติดตามการการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 113
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 213
รายงานผลการดำเนินโครงการติดตามแผนการปฎิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 281
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา