messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

องค์การบริหารส่วนตำบล
สร้างนกทา
อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
แนวทางการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้าง งาน : การขออนุญาตก่อสร้าง / รื้อถอนอาคาร / ดัดแปลงอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
คู่มือปฏิบัติงาน : จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
แนวทางการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้าง งาน : การตรวจสอบหลักทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำขอของหน่วยงานอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
แนวทางการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้าง งาน : การพิจารณาคำร้องขอใช้สิทธิขอข้อมูลข่าวสารของราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
คู่มือการปฏิบัติงาน นักทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 63
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา