messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

องค์การบริหารส่วนตำบล
สร้างนกทา
อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา พ.ศ. 2566 - 2567 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 27
find_in_page แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 108
ปกแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 140
ประกาศอบต.สร้างนกทา เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 124
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา พ.ศ. 2566 - 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 18
แบบ ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2562 | เปิดอ่าน : 313
แบบ ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2562 | เปิดอ่าน : 309
แบบ ผ0.2 ยุทธศาสตร์ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2562 | เปิดอ่าน : 300
แบบ ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2562 | เปิดอ่าน : 306
แบบ ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2562 | เปิดอ่าน : 293
แบบ ผ.03 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2562 | เปิดอ่าน : 272
แบบ ผ.01 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2562 | เปิดอ่าน : 297
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา