องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

องค์การบริหารส่วนตำบล
สร้างนกทา
อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
group ทำเนียบฝ่ายปกครองท้องถิ่น
(นายนคร บุญกัลย์)
กำนันตำบลสร้างนกทา
(นายพิกุล ป้องเพชร)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
(นายสุริยา มั่นคง)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
(นายอนุรักษ์ แพงโคตร)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
(นายวันนา ปัสสา)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
(นายสำรวล ปรามุทา)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
(นายไวพจน์ ทานะปัทย์)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
(นายพันธ์ สารคณา)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7
(นายคำผาย พรมโสภา)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
(นางจันทรา แผ่นทอง)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9
(นายสมศักดิ์ กองจันทร์)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10
(นายจรูญ จันทสาร)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11
(นายเตี้ย บุญหาญ)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12
(นายสถาพร สมสะอาด)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13
(นายลำพูน อุปริมาตร)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15
(นายอำนาจ ท้าวอานนท์)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16
(นางพิศ นามแสน)
แพทย์ประจำตำบล
(นายธนูศิลป์ โตนันท์)
ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบล
(นายมนตรี คำโคตรสูนย์)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
(นายจักรเทพ บุญฟุ้ง)
พัฒนากรประจำตำบล
(นางอรดี ต้นโพธิ์)
ครู กศน.ประจำตำบล