messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

องค์การบริหารส่วนตำบล
สร้างนกทา
อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
collections การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
รายงานผลการประชุมประชาคมเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา [27 เมษายน 2566]
ภาพกิจกรรมการจัดประชุมประชาคมเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงและแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ[10 เมษายน 2566]
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม[27 เมษายน 2565]
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม[23 มีนาคม 2565]
1 1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ)

× องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา