messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

องค์การบริหารส่วนตำบล
สร้างนกทา
อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เดือนตุลาคม 2566 - 15 เมษายน 2567) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 24
รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เดือนตุลาคม 2566 - 15 เมษายน 2567) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 18
รายการจัดซื้อจัดจ้างประเภทงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 26
รายการจัดซื้อจัดจ้างประเภทงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 27
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 27
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 22
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 16
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 69
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 105
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา