messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

องค์การบริหารส่วนตำบล
สร้างนกทา
อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดตั้งธนาคารขยะ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 92
ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2567 ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 2
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนธันวาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 4
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา ประจำปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือนธันวาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 4
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 32
การประชาสัมพันธ์ข่าวด้านการคุ้มครองผู้บริโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 41
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 3
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา ประจำปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 3
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 24
ประชาสัมพันธ์รับโอน พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนตำบลส่วนท้องถิ่นประเภทอืื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 65
บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 3
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนตุลาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 4
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา ประจำปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือนตุลาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 4
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 67
การถอดรายชื่อผู้สูงอายุที่ขาดคุณสมบัติรับเงินเบี้ยยังชีพอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 35
ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิ เพื่อขอเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 81
ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2567 ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 3
ขอส่งประกาศเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 33
ประกาศกำหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 55
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 6
41 - 60 (ทั้งหมด 263 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

× องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา